Diensten en Inspecties

Met de diensten en inspecties van AQUS helpen we je te voldoen aan de gebouwgebonden norm-, wet en regelgeving,

realiseren we besparingen en geven we advies over duurzaamheid.

Inspecties van alle voorzieningen
Realisatie van besparingen
Advies over duurzaamheid

AQUS kent alle norm-, wet en regelgeving rondom jouw gebouw.

Wij inspecteren, controleren en brengen de mogelijke besparingen in beeld.

Een duurzaam pand is beter voor jou en voor het milieu.

We denken mee over hoe jouw pand minder CO2 kan uitstoten en je energie kunt besparen.

Wij checken of alle voorzieningen, zoals brandmeld- of klimaatinstallaties, nog functioneren naar behoren.

Het eindresultaat van de diensten en inspecties is een concreet advies; hoe verbeter je jouw gebouw?

Audits

Audits gebouwgebonden norm-, wet- en regelgeving

Een audit van alle gebouwgebonden norm-, wet- en regelgeving (NWR) geeft inzicht in alle keuringen, inspecties, onderhoud en andere handelingen die wettelijk verplicht of noodzakelijk zijn voor jouw gebouw. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld arbeidsmiddelen, brandmeldinstallaties, sprinkler systemen, legionellapreventie, liften en automatische deuren.

We controleren bij deze audit of alle verplichte en noodzakelijke handelingen (tijdig) zijn uitgevoerd, en zo niet, wat er dan nog nodig is. Het rapport geeft daarmee inzicht, controle en een veilig gevoel. De audit wordt vaak jaarlijks uitgevoerd.

Bekijk ook onze gratis lijst:

Gebouwgebonden norm-, wet- en regelgeving


Audits

EED-audits

EED staat voor Europese Energie-Efficiency Richtlijn en is een verplichte audit wanneer jouw bedrijf meer dan 250 fte, meer dan 50 miljoen omzet of meer dan 43 miljoen balanswaarde hebt. Deze audit moet elke vier jaar worden uitgevoerd, en gaat verder dan enkel gebouwgebonden energiestromen; de EED heeft ook betrekking op processen en vervoer.

Het laten uitvoeren van een EED-audit geeft inzicht in hoeveel energie je inkoopt, hoeveel energie je gebruikt, en of die twee bij elkaar passen. We tonen daarmee ook aan waar je direct op kunt besparen.


Labels

EPA-U energielabels

Een EPA-U energielabel toont aan hoe energiezuinig je gebouw is, waarbij A het meest zuinige en G het minst zuinige label is. Het hebben van een label is verplicht voor een gebouw zonder woonbestemming, zoals scholen, ziekenhuizen en kantoren. Een gegeven label is tien jaar geldig.


AQUS kan controleren en aantonen welk label jouw gebouw heeft. We doen hierbij een maatwerk advies; hoe kun je jouw label verbeteren? Dit advies voer je zelf door, waarna wij opnieuw een inspectie kunnen doen om je nieuwe label vast te stellen.

Vanaf 2023 moeten alle kantoren tenminste label C hebben, en vanaf 2030 is dat label A. Val je binnen deze nieuwe wetgeving*, en heb je een label D of lager? Dan is het verstandig je nu alvast klaar te maken voor label C.

* Dit geldt voor gebouwen groter dan 100 vierkante meter, waarvan meer dan 50% van de oppervlakte bestempeld is als kantoor.


Diensten

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Een MJOP geeft inzicht in de onderhoudskosten die je de komende jaren moet gaan maken voor je gebouw, zodat je verwachtingen kunt managen en je budget erop kunt afstellen. Een MJOP wordt vaak gemaakt voor een periode van tien jaar, met een controle en eventuele aanpassingen iedere één tot vijf jaar.


Bij het maken van een MJOP kijken we naar de huidige staat van je installaties; wat is de kwaliteit nu? Welke gebreken zitten eraan? Hoe lang gaat het nog mee? Wat moet ik wanneer vervangen, en wat kost dat? We leveren een plan op waarin per installatie antwoord wordt gegeven op deze vragen.

Het maken van een goed en correct MJOP is een hele kunst. Door onze achtergrond in onderhoudsspecialisme is het eindresultaat niet enkel een lijst met kruisjes en vinkjes, maar een duidelijke rapportage met inhoudelijk advies over risico’s en de voor jou mogelijke besparingen. Zo kun jij je budget volledig afstemmen op wat je écht nodig gaat hebben.

Zie ook: NEN 2767


Inspecties

EPBD-inspectie

EPBD staat voor Energy Performance of Buildings Directive en is een wettelijk verplichte inspectie die één keer in de vijf jaar moet worden uitgevoerd. De EPBD-inspectie is verplicht vanaf een koelvermogen van meer dan 70 kW.

Bij het uitvoeren van de EPBD inspecteren we de energieprestatie van je gebouw en geven we inzicht in waar jij op kunt besparen. We vinden meestal veel energiebesparingen die deze inspectie behalve verplicht ook de moeite waard maken.


Inspecties

NEN 2767 Conditiemeting

De NEN 2767 is een niet-verplichte inspectie, maar één die inzicht geeft in wat er nodig is voor je meerjarenonderhoudsplan. Wat moet ik investeren om de komende jaren mijn gebouw functioneel en in goede conditie te houden? En welk budget heb ik daarvoor nodig?

Met een NEN 2767 conditiemeting geven we een volledig antwoord op deze vragen door te inspecteren wat jij aan assets hebt in je gebouw en wat de kwaliteit van deze assets is.


Zie ook: Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)


Inspecties

SCIOS Scope 8 / NEN 3140 Installaties

Als werkgever heb je de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat de elektrische installaties in je gebouw veilig zijn. De NEN 3140 is een inspectie van deze installaties. De inspectie toont aan of je jouw zorgplicht nakomt, en zo niet, dan vertelt de inspectie je wat je moet veranderen om deze wel na te komen.

Bij het uitvoeren van een SCIOS Scope 8 doen we zowel een visuele inspectie, van bijvoorbeeld losse kabels en kapotte stopcontacten, als metingen in installaties, bijvoorbeeld op lekstromen.


Inspecties

NEN 3140 Elektrische arbeidsmiddelen

Als werkgever heb je de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat de elektrische arbeidsmiddelen waarmee gewerkt wordt, veilig zijn. De NEN 3140 is een norm waarin inspectie van deze middelen wordt beschreven. De inspectie toont aan of je jouw zorgplicht nakomt, en zo niet, dan vertelt de inspectie je wat je moet veranderen om deze wel na te komen.

Bij het uitvoeren van een Elektrische arbeidsmiddelen keuring keuren we alle elektrische arbeidsmiddelen, zoals elektrische gereedschappen, computers, verlengsnoeren en het koffiezetapparaat.

Bovenstaande diensten en inspecties zijn de kernactiviteiten van AQUS. Daarnaast kun je ook bij ons terecht voor onderstaande diensten.

Het kan zelfs gunstig zijn om meerdere diensten of inspecties in één keer af te nemen.

Meer weten? Neem direct contact op!

Beheer NWR en

Building File

Wij zorgen ervoor dat je voldoet aan alle gebouwgebonden norm-, wet- en regelgeving

Trainingen NEN2767/NWR

Wij brengen je de beginselen van de NEN2767 bij of leiden je op tot inspecteur.

Beheertaken Brandmeldinstallaties

Wij voeren de verplichte maandelijkse (1/4/8) beheertaken aan uw brandmeldinstallatie uit.

Informatieplicht energiebesparing

Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de vierjaarlijkse verplichting om uitgevoerde besparingen te rapporteren.

Meer weten over alle gebouwgebonden norm-, wet- en regelgeving?

AQUS

Gebouwverbeteraars

Vragen over de diensten en inspecties van AQUS of de conditie van jouw gebouw?

Vraag het onze experts! We komen graag bij je langs.